OpenCart

Първи стъпки след инталиране на Opencart

След като сте направели инсталация на OpenCart, е необходимо да направите основните настройки за да може да започнете да продавате от вашия онлайн магазин. Следвайте стъпките по-долу за да...

Изисквания Opencart към сървъра

Системни изисквания OpenCart изисква да бъдат изпълнени определени технически изисквания, за да може магазинът да работи коректно. Първо, трябва да инсталирате OpenCart на уеб сървър, за да стане магазинът публично...