Tag - 404 error

Какво е .htaccess файл и как да го ползвам?

.htaccess (от hypertext и access) е за конфигурации които се използва от Apache. фаилът .htaccess може да създатете с свеки текстов редактор. .htaccess има рекурсивно действие, т.е. деиствието му се...